다이사이게임

Home>Tình hình kinh tế/khủng hoảng nợ trong nhà dần dần được giải quyết bởi trưởng nhóm nghiên cứu cố định citic securities minh lượng
Tình hình kinh tế/khủng hoảng nợ trong nhà dần dần được giải quyết bởi trưởng nhóm nghiên cứu cố định citic securities minh lượng
Time:2023-02-06
Views:1922

다이사이게임

  
LIVE      

Tình hình kinh tế/khủng hoảng nợ trong nhà dần dần được giải quyết bởi trưởng nhóm nghiên cứu cố định citic securities minh lượng

다이사이게임

Tình hình kinh tế/khủng hoảng nợ trong nhà dần dần được giải quyết bởi trưởng nhóm nghiên cứu cố định citic securities minh lượng

Kể từ năm 2023, thị trường nợ bất động sản của trung quốc rủi ro tín dụng lặp đi lặp lại, và gần đây các dao động nợ đô la của công ty vanke làm xáo trộn thị trường. Nhìn vào tương lai, cho các doanh nghiệp chưa được đảm bảo, cơ bản của ngành công nghiệp dần dần cải thiện, các rủi ro tín dụng đang dần dần được thanh toán; Đối với dư luận xung quanh các doanh nghiệp nhà đất, giảm bớt "khẩn cấp" cần phải dựa vào sự hỗ trợ của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông của chính phủ địa phương. Cho dù đó là một dự án tương đối thấp để cải thiện các doanh nghiệp tiền mặt, thị trường mua trái phiếu để nâng cao sự tự tin của thị trường, có thể thực sự cải thiện khả năng tín dụng của nhà và doanh nghiệp, để đạt được sự giải quyết các rủi ro nợ.

Lên đến ngày 7 tháng 11 năm 2023, tài chính tài sản tài chính net tài chính là -380.59 tỷ nhân dân tệ (nhân dân tệ, tương tự), so với tháng gian-11 năm 2022 (7.739 tỷ nhân dân tệ) so với tài chính tài chính net năm ngoái đi tiêu cực, chủ yếu là vì 2023 đầu phát hành bất động sản nợ vẫn tiếp tục yếu hơn, giảm 10.86% so với năm cũ. Tài sản, tài sản khác nhau của nhà kinh doanh tài chính, tài chính nhà nước duy trì tốt, tháng giêng - tháng 11 tổng cộng là 81,614 tỷ nhân dân tệ, giảm 27.38% so với năm nay; Hỗn hợp nhà kinh doanh tài chính net từ tích cực đến tiêu cực, tài chính net cho -20.395 tỷ nhân dân tệ; Nền kinh tế cá nhân net tiếp tục xuất phát, khoảng cách giảm 10.35% so với năm ngoái, chủ yếu là do môi trường thanh toán thị trường, các khoản nợ bất động sản cá nhân giảm, thu nhập tài chính net.

Khả năng tái cấp vốn của các doanh nghiệp tư nhân giảm, tăng cường các biện pháp tin cậy dựa trên cải thiện. Với các khoản nợ địa sản mới có các điều khoản bảo đảm để phân biệt, sau khi chính sách mũi tên thứ hai đạt được vào năm 2022, tăng tốc phát hành các khoản nợ bảo đảm bất động sản, 2023 tổng số các khoản nợ bất động sản bảo đảm 57.665 triệu nhân dân tệ chủ yếu, trong đó các doanh nghiệp tư nhân chiếm 28.94%, còn lại là các doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp quốc gia chứng tỏ tỷ lệ nợ bảo đảm bất động sản tăng lên, tỷ lệ nợ không được bảo đảm giảm xu hướng, kể từ năm 2023, các khoản nợ mới của các công ty tư nhân bảo đảm hơn các khoản nợ không được bảo đảm, cho thấy môi trường tài chính net của nhà kinh doanh phải được cải thiện trong bối cảnh, khả năng tái cấp vốn của các công ty tư nhân giảm, phụ thuộc vào các biện pháp tăng tín dụng như bảo đảm.

Gia tăng lòng tin để hỗ trợ tài chính cho các công ty tư nhân

Rủi ro tín dụng dần dần được thanh toán, các khoản nợ mới ít hơn. Rủi ro tín dụng bất động sản từ năm 2023 lặp đi lặp lại, từ tháng giời đến tháng mười, tổng số là 202.2626 tỷ nhân dân tệ, tăng 12, 16% so với năm ngoái, bất động sản nợ bất động sản kể từ tháng tám, mặc dù các công ty tư nhân và hỗn hợp các công ty bất động sản bất động sản thay đổi, nhưng tỷ lệ vi phạm và giảm biên giới số lượng. Theo các loại nợ, nợ bất động sản vi phạm từ năm 2023 chủ yếu là thời hạn, tổng số là 16.893 tỷ nhân dân tệ, tăng lên 16.86%, các khoản nợ bất động sản thực sự vi phạm đến 33.682 tỷ nhân dân tệ, giảm 6.63% so với năm trước.

Nợ bất động sản vi phạm chủ yếu là nhà bảo hiểm, không có rủi ro tín dụng được thanh toán dần dần. Nợ bất động sản vi phạm từ năm 2023 trước đây chủ yếu là các doanh nghiệp nhà bảo hiểm, nợ bất động sản vi phạm lần đầu tiên là 9.332 tỷ nhân dân tệ, 4.61%. So với thời gian phơi bày nguy cơ 2021 và 2022, tỷ lệ vi phạm mới và vi phạm thực sự đã thực sự giảm, rủi ro tín dụng thực chất là dần dần được giải quyết, trong ngắn hạn mặc dù vẫn có thể có sự nhiễu loạn của công chúng, nhưng thị trường chứng khoán bất động sản đã bước vào giai đoạn "người còn lại là vua".

Kể từ khi 2022 nhà kinh doanh tài chính "mũi tên thứ hai" hạ cánh, tất cả các loại bất động sản nợ tăng cường các biện pháp tiếp theo, đảm bảo bởi các khoản nợ bất động sản nợ và bất động sản nợ tín dụng giảm rủi ro tín dụng (CRMW) phát hành số lượng tăng vọt. Cho đến năm 2023, chính sách tăng cường tín dụng cho vay bất động sản trải qua một thời gian ngắn sau khi giảm một lần nữa trong ba quý, tài chính nhà tư nhân và doanh nghiệp vẫn còn phụ thuộc vào các biện pháp tăng tín dụng. 7 tháng qua thị trường bất động sản nợ trỗi dậy tranh luận, thương nhân phòng enterprise của phòng với HunGeZhi enterprise về khả năng bị đẩy tớ đỉnh điểm, ở mặt dưới nền tảng cơ bản trong ngành công nghiệp đẩy mạnh ứng dụng chính sách chăm sóc, BiZhe được dự đoán tháng 11, 12 tháng còn chính sách gây quỹ sẽ một lần nữa gửi lực bất động sản này, sự hỗ trợ của biện pháp ZengXin nhẹ với cải thiện và mở rộng phạm vi hoặc dukk yun đã, nhẹ chưa ChuXian đoán sẽ có được cải thiện môi trường tín dụng của phòng enterprise.

Vào năm 2023 bất động sản phải được ủng hộ chính sách trong ngành công nghiệp nhanh chóng, từ đầu năm của nhiều hơn vì sự ủng hộ ShiCe hủy 限购, kéo dài thời gian thành phố, phân phát trợ cấp, tôi hiểu chuyển khoản vay cao, giảm khoản vay đến lãi đợi chính sách, đến 7 tháng ZhengZhiJu về biến đổi thành phố hiro đẩy tới của cuộc họp với nhấn mạnh rằng “ sự thay đổi hình thái thị trường bất động sản GongXu ”, một lần nữa cho đến tháng 9 hỗ trợ bán hàng chính sách từ mà có cường độ cao, Chính sách hỗ trợ tập trung từ việc giải quyết vấn đề tín dụng nhà kinh doanh để thúc đẩy sự sửa chữa cơ bản của ngành công nghiệp bất động sản. Chính sách bảo vệ, cơ sở kinh doanh của các doanh nghiệp chưa được bảo hiểm sẽ duy trì tình trạng sửa chữa.

Vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện dòng tiền mặt

Bán hàng sửa chữa, nhưng vẫn không được sửa chữa đến mức năm 2021. Kể từ năm 2023, khu vực bán hàng và tăng trưởng mặc dù lợi ích từ việc tiếp tục tăng kích thước của chính sách hỗ trợ bán hàng, nhưng vẫn còn thấp hơn mức độ 2021. Khu nhà thương mại đầu tiên của các thành phố trong tháng mười khu vực giảm biên giới, truyền thống "vàng 9 và bạc 10" trong quá khứ, hiệu quả của các chính sách hỗ trợ bán hàng và cơ bản của ngành công nghiệp sửa chữa sức mạnh bền vững vẫn còn phải xem xét. Đối với bất động sản, băng giá 3 feet không phải là một ngày, sự khôi phục của thời tiết và cơ bản sửa chữa khó khăn ngay lập tức; Đối với các doanh nghiệp bất động sản ngắn hạn, trong môi trường của việc kinh doanh khó sửa chữa nhanh chóng, mặc dù rủi ro tín dụng chưa được đảm bảo nhà đã dần dần được thanh toán, nhưng các khoản nợ còn cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Sự gia tăng tín dụng bên ngoài thêm vào bánh mỳ. Mặc dù "mũi tên thứ hai" chính sách đã được thực hiện, nền kinh tế tư nhân và doanh nghiệp tài chính biên độ hồi phục, nhưng các biện pháp tăng cường tín dụng bên ngoài để hỗ trợ tài chính nhà xí nghiệp cũng cần phải cung cấp nhà kinh doanh chống bảo đảm. Đối với YuQing xung quanh hay nợ nần áp lực lớn hơn của phòng enterprise, bản thân nó thiếu lượng tài sản hoặc làm cho tín dụng yếu đi so với các dự án tốt, một lần nữa gây quỹ kênh cản trở, ZengXin bên ngoài có vai trò của việc có-thì-tốt nhiều hơn chứ không phải là XueZhongSongTan, vì vậy Easter từ năm 2023 có được sự ủng hộ “ mũi tên thứ hai ” của thương nhân phòng enterprise ZengXin gây quỹ lắm sau khi được gặp YuQing hado, cuối cùng ZhanQi xảy ra.

Trong bối cảnh này, sự cải thiện của doanh nghiệp tiền mặt cho một quá trình tiến bộ sửa chữa, kể từ năm 2023, hỗn hợp các doanh nghiệp nhà và doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp tiền mặt chảy xuống năm ngoái, khả năng sản xuất máu kinh doanh vẫn cần phải được cải thiện; Đầu tư thu hẹp các dòng tiền mặt, chủ yếu là do các doanh nghiệp nhà ở có xu hướng đầu tư giảm; Tình trạng thiếu hụt vốn gây quỹ xuất phát net, khả năng gây quỹ càng suy giảm.

Công ty nhà đất cũng phụ thuộc vào các cổ đông và chính phủ. Trong ngành công nghiệp JingQi độ không thể nhanh chóng sửa chữa, ZengXin bên ngoài việc có-thì-tốt, hoàn cảnh của dòng tiền mặt được cải thiện bản thân, đối với nợ nần áp lực lớn hơn của phòng enterprise, đặc biệt là YouYu phòng enterprise của YuQing, nó “ RanMeiZhiJi ” cần phải dựa vào các cổ đông ủng hộ hơn, đặc biệt là nơi sự hỗ trợ của cổ đông chính phủ, cho dù đó là cách tương đối DiZhi dự án cải thiện các công ty một dòng tiền mặt, Thị trường mua trái phiếu để nâng cao sự tự tin của thị trường, có thể thực sự cải thiện khả năng tín dụng của các doanh nghiệp nhà ở, do đó, giảm thiểu rủi ro nợ.

Cảm xúc đầu tư được sửa chữa

Tài sản phân cấp lãi suất, nhà nước địa phương giá cả hiệu quả đã được hiển thị. Loại bỏ các hợp đồng mặc định và triển khai trái phiếu, lãi suất trung bình cho các khoản vay bất động sản 3 năm đại diện cho tất cả các thuộc tính khác nhau của doanh nghiệp lãi suất xu. Kể từ năm 2023, các thuộc tính khác nhau của doanh nghiệp nhà đất đang đi xuống, nhưng mỗi xu hướng khác nhau: trung tâm nhà nước và nhà nước nhà đất thu hẹp vào đầu năm, hỗn hợp nhà ở và nhà tư nhân là tương đối ổn định; Tính năng nhà kinh doanh lãi suất thấp sau tháng hai; Tháng 3-6 lãi suất doanh nghiệp trung tâm tăng, lãi suất nhà nước địa phương thu hẹp hơn nữa, hỗn hợp nhà xí nghiệp và doanh nghiệp tư nhân tương đối ổn định; Giữa tháng 7 và tháng 10 lãi suất của doanh nghiệp nhà nước trung tâm trong chính sách và môi trường nợ điều chỉnh lên, các doanh nghiệp hỗn hợp bị ảnh hưởng bởi dư luận của lãi suất dao động. Trong môi trường của việc điều chỉnh thị trường trái phiếu, lãi suất của doanh nghiệp nhà nước trung tâm đã tăng lên đến năm 2022, cơ sở yếu kém của ngành công nghiệp sửa chữa trong bối cảnh rủi ro tín dụng cho doanh nghiệp nhà nước khả năng lên thấp hơn, lãi suất cao của doanh nghiệp nhà nước địa phương, với một mức giá hiệu quả nhất định.

Dài bất động sản đô la mỹ nợ hiệu quả cao, các trò chơi cổ đông hỗ trợ nền hợp chất nhà xí nghiệp lãi suất sửa chữa cơ hội. Đường cong để khỏi món nợ trong GuZhi AAA cấp độ cao nhất với bất động sản ở xứ BBB + tượng trưng cho nợ với đô la nợ mỗi n-gram đo xu hướng tỉ suất lợi nhuận, vòng lãi suất được vẻ đẹp nợ vay điều chỉnh ảnh hưởng đến 7 tháng qua, tỉ suất lợi nhuận bất động sản đô la nợ cái dốc đi lên ngày càng nhanh, so với vòng đời 10 so với vòng đời 10 trong số 1, 3 tỉ suất lợi nhuận bất động sản đô la nợ gần, tỉ suất lợi nhuận so với cùng thời hạn tháp ziggurat nợ mặc dù biết một chút về sự cao, nhưng được xem xét nhờ tỷ giá đến hado rủi ro, Lợi thế về giá trị không phải là đặc biệt, bất động sản 5 năm đô la nợ có giá trị cao hơn. Đối với các cơ quan sở thích rủi ro, trong bối cảnh hỗ trợ của các cổ đông, hiệu suất ban đầu điều chỉnh một cách nhanh chóng giá trị của nợ đô la mỹ của các công ty xây dựng nhà có khả năng sửa chữa nhanh chóng, ngắn hạn cơ hội giảm lãi suất trò chơi, và dài hạn vẫn cần phải thận trọng rủi ro của sự biến động tỷ giá hối đoái.

Trong tín dụng rủi ro dần dần rõ ràng, vi phạm khó khăn để chuyển giao cho nhà nước trong môi trường của các doanh nghiệp nhà nước, cấu hình, cho dù đó là một khoản nợ trong nước hoặc một khoản nợ đô la, sau khi điều chỉnh trong tháng chín, tháng mười, tỷ lệ lợi nhuận đã đạt mức tương đối cao, hiệu quả giá cả đã nổi bật; Đối với thương mại, các cổ đông của vanke hỗ trợ hỗn hợp nhà đất có thể nâng cao sự tự tin của thị trường nợ bất động sản, giá trị nhanh chóng điều chỉnh trước đó cũng có thể được sửa chữa, thời hạn còn lại trong ít hơn một năm, chưa được đảm bảo của nợ bất động sản cá nhân, sau khi sửa chữa tình trạng thị trường có thể có cơ hội tham gia nhiều hơn trong quá khứ.

Cuộc khủng hoảng ngân sách của đức thủ tướng: trợ cấp không thay đổi

Tòa án đức vừa tuyên bố việc biển thủ ngân sách chống dịch bệnh là trái với hiến pháp của chính phủ liên bang. Với quỹ trị giá 60 tỉ euro (khoảng 66 tỉ đô la) bao gồm trợ cấp cho TSMC và các nhà máy của Intel, ngành công nghiệp lo lắng về việc chính phủ đức đã hứa sẽ bỏ phiếu.

Báo chí tài chính đức, Onvista, báo cáo rằng chính phủ liên bang đức sẽ giữ lời hứa trợ cấp cho TSMC và các nhà máy chế tạo bánh của Intel. Thủ tướng đức shootz và bộ trưởng kinh tế harbeck cùng nhau CAM kết sẽ hoàn toàn hỗ trợ việc xây dựng nhà máy.

Ngân sách của chính phủ đức bị lỗ hổng bởi tòa án, và ngành công nghiệp lo lắng về việc trợ cấp cho TSMC và Intel để xây dựng nhà máy. Ngoài thái độ tích cực của thủ tướng đức shootz vào ngày 17, với sự ủng hộ của tổng thống harbeck, LDP cũng nhận ra hậu quả và sự nghiêm trọng của việc thay đổi lời hứa về trợ cấp. Ngày 22 tháng 11, phó phát ngôn viên của chính phủ liên bang khẳng định rằng chính phủ shootz giữ vững lập trường của mình. Không có bình luận cho đến ngày 28.

Sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo chính phủ trên khắp đất nước vào ngày 27, harbeck nói rằng họ sẽ tìm ra giải pháp càng sớm càng tốt để cấp giấy chứng nhận trợ cấp pháp luật cho các nhà kinh doanh.

Chủ tịch bang saxe-anhalt đã xác nhận ngày 27 rằng shootz đã nói chuyện với ông ta và thủ tướng bang Saxony, rõ ràng bày tỏ sự ủng hộ cho các nhà máy của Intel và TSMC, và nói sẽ làm mọi thứ để thực hiện kế hoạch. Saxe-anhalt; Ở bang Sachsen; TSMC dự kiến đầu tư), và các chính phủ địa phương như Saarland đã kiên quyết yêu cầu chính phủ liên bang phải thực hiện CAM kết trợ cấp đầu tư cho các nhà máy bán dẫn lớn.

Theo quan trưởng saan, thỏa thuận giữa chính phủ liên bang và Intel chắc chắn có hiệu quả và chính phủ liên bang phải thể hiện tính trung thực. Thủ tướng bang Saxony cũng tin rằng phải khẳng định rõ ràng rằng CAM kết đầu tư sẽ không thay đổi. Các nhà lãnh đạo của bang salzbon cảnh báo: "nếu không có sự đầu tư và xây dựng đúng thời hạn, nền kinh tế đức sẽ rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng.

TPM thông báo sau buổi họp hội đồng quản trị vào tháng 8 này với Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG và NXP Semiconductors N.V. Kế hoạch hợp tác đầu tư của công ty sản xuất bán dẫn châu âu (ESMC) ở delesden, đức, tổng số tiền đầu tư được dự đoán là hơn 10 tỷ euro, sản xuất các dịch vụ bán dẫn tiên tiến. Mục tiêu của ESMC bắt đầu xây dựng một nhà máy sản xuất vào cuối năm 2024 và bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2027.

Dự án xây dựng nhà máy vi tính được dự kiến sử dụng TSMC 28/22 chiều Kim loại bổ sung mặt phẳng chất bán dẫn (CMOS), và 16/12 nanomi-vây trường tinh thể (FinFET), sản xuất khoảng 40.000 chip 12 inch một tháng, sẽ có thể củng cố hệ sinh thái sản xuất bán dẫn ở châu âu.

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

Tình hình kinh tế/khủng hoảng nợ trong nhà dần dần được giải quyết bởi trưởng nhóm nghiên cứu cố định citic securities minh lượng

Previous:Sự suy giảm liên tục của "đầu tư trực tiếp từ bên ngoài" làm tăng áp lực kinh tế ổn định của trung quốc
Next:Việc mua bán bất động sản thêm những điều kiện nóng bị giám sát chỉ trích là không đúng
related articles
다이사이게임 Sơ đồ trang web

1